obrázek

Bankovní nebo nebankovní půjčka?

Trh s finančními službami je přesycený nabídkami půjček. Denně se potýkáme s nabídkami jako krátkodobé půjčky, finské, SMS, před výplatou... pojmy jako bankovní a nebankovní. Ale čemu věřit? Jaké výhody a nevýhody mají? Pokusíme se to v následujícím článku shrnout s podstatnými detaily.

Bankovní půjčky

Jak už z názvu vyplývá, tak poskytovatelem financí je bankovní společnost. V podmínkách poskytnutí a čerpání půjčky se jednotlivé banky značně liší, ale společným rysem je vysoká náročnost na bonitu žadatele (schopnost splácet a finanční minulost) při procesu schvalování půjčky. Banky svým zákazníkům nabízejí výrazně příznivější úrokové sazby, než ty nebankovní, ale odrazem je již zmíněná náročnost při schvalování. Vždy akceptované podmínky jsou absence záznamu v registru dlužníků a prokazatelný pravidelný příjem. Čerpat lze vysoké finanční částky i využít dlouhých časových intervalů. Bankovní půjčky může čerpat libovolná fyzická či právní osoba se sídlem v ČR, plnoletostí a splněnými podmínkami schvalovacího řízení. Mnoho bank nabízí své půjčky ověřeným klientům online formou bez vyžadované návštěvy pobočky. Tyto služby jsou však vázány na potřebu vedení účtu u konkrétní banky.

Nebankovní půjčky

Nebankovní půjčky se oproti bankovním stávají stále více používanou a oblíbenou variantou. Zprvu na ně bylo nahlíženo s velkou nedůvěrou, což bylo v počtu neznámých poskytovatelů s legračními podmínkami předpokladatelné. Největší výhodou nebankovních půjček je jejich velmi rychlé a pohodlné získání. Často lze celý proces žádání i schvalování řešit online, bez potřeby návštěvy pobočky, jako je běžné u bank. Odpadá zde i mnoho povinností jako je například vedení účtu u konkrétní banky, nebo dokazování pravidelných příjmů. Celkové požadavky na žadatele jsou mírnější a mnohdy se k půjčce dostane i žadatel se záznamem v registru. Stinnou stránkou rychlosti získání peněz a nízkých požadavků jsou často vysoké úrokové sazby a potřeba bedlivě vybírat poskytovatele půjčky. Od roku 2017 se v České republice týká stejná legislativa bankovních i nebankovních společností. Efektem bylo pročištění trhu od podvodných společností a zvýšení důvěry vůči věřiteli.

Oblíbené společnosti

© 2018-2023 GJ.cz Všechna práva vyhrazena.